เซ็ตสติกเกอร์ School PNG 30 ไฟล์

฿69.00

Sales 30

เซ็ตสติกเกอร์ School PNG 30 ไฟล์

  • เด็กนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ 12 ไฟล์
  • คุณครู 8 ไฟล์
  • อุปกรณ์การเรียน 10 ไฟล์

สามารถนำไปจดโน๊ต จดสรุป ทำสื่อการสอน ประกอบ PowerPoint หรือนำไปประกอบโปสเตอร์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

แต่ห้ามนำไฟล์เปล่าของต้นฉบับไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องมีการนำไปประกอบสื่อเพิ่มเติมก่อน

BOSEBOSH X BABII BUBBLE 🛒📝