Mi Latte By Miko

฿89.00

Sales 67

Mi Latte เป็นฟอนต์ลายมือสุดคิ้วถึ ไม่มีหัว ยังคง concept อ่านง่ายสบายตา ใครไม่มีไม่ได้แล้ว 
เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายแนว ทำสรุป ทำป้ายสินค้า สติ๊กเกอร์ไลน์ หรืออื่นๆ ตามแต่จะสร้างสรรค์ 

มีทั้งหมด 3 ไฟล์ บาง/ปกติ/หนา พร้อมใบอนุญาตการใช้งานเชิงพาณิชย์

สามารถใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมด 

❌ ห้ามแจกหรือนำไฟล์ฟอนต์ไปขายต่อ หากกระทำการดังกล่าว เป็นการกระทำซึ่งผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 

หากพบเห็นเจ้าของผลงานสามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

Store
5 out of 5
หมวดหมู่: